راهنمای سایت

برای آسودگی مخاطبین سعی کردیم، فرایندهای تست را در این صفحه به صورت ویدیویی آماده کنیم.

دانلود راهنمای ثبت نام و ثبت سفارش

آشنایی اولیه با فرایند‌های تست

آموزش ثبت نام و ثبت سفارش

آموزش نمونه گیری

آموزش پرکردن فرم‌های پرسشنامه