زمان مطالعه: 15 دقیقه

بررسی کامل تست استعدادیابی اوکانر

تست استعداد یابی اوکانر

فهرست ها

تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ برای پاسخگویی به این پرسش مهم به مقدماتی نیاز داریم. مقدماتی که ما را با مفاهیم بنیادین استعداد و تعریف استعدادیابی آشنا سازند. از شما خواهش می کنیم که برای پاسخ دهی به این پرسش و همچنین آگاهی از مفهوم بنیادین استعداد، ما را در این مقاله همراهی فرمایید.

همه دوست داریم که خیال پردازی مان درباره موفقیت را با واقعیت مبادله کنیم. اما واقعیت سخت گیری های خودش را دارد. چرا واقعیت برخلاق تخیل سخت گیر است؟ چون واقعیت با استعدادهای واقعی ما سر و کار دارد و تخیل با آرزوهای مان. تخیل ورزی بی محابای ما درباره موفقیت بر این حقیقت روانشناختی استوار است که ما خودمان را نمی شناسیم.

تست استعداد یابی اوکانر نیز یکی از روش های استعدادیابی است که درست بر همین حقیقت روانشناختی متکی است. تست استعداد یابی اوکانر با هدف خودآگاهی و شناخت استعدادها طراحی شده است. با این کار واقعیت و تخیل را هم جهت می کنیم. با شناخت استعدادها دیگر تخیل از واقعیت عینی استعدادهای مان دور نمی شود.

بلکه مرزهای توانستن مان را وسیع تر می سازد. به زبانی دقیق تر تخیل در این وضعیت به معنای تازش بیهوده آرزوها نیست. در اینجا تخیل با خلاقیت یکی می شود. هدف تست استعدادیابی اوکانر و سایر تست های شخصیت شناسی، در نهایت این است که ما را به سوی شناخت استعدادها رهنمون شود و خلاقیت مان را شکوفا سازد.

زضایت شغلی
در تست استعدادیابی اوکانر، 12 استعداد فرد مورد بررسی قرار می گیرند.

تست استعدادیابی اوکانر جانسون و نارضایتی از زندگی و کار

برای پاسخ دهی به پرسش تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ باید به ریشه های نارضایتی از شغل و کار اشاره کنیم. چون وقتی ما از عدم تناسب شغل و استعداد رنج ببریم به سراغ این تست ارزشمند می رویم. بیشتر ناخشنودی انسانها از زندگی به این واقعیت بر می گردد که استعدادهای آنان با شغل شان همخوان نیست. البته این موضوع محدود به شغل نیست.

تست استعداد یابی اوکانر ابزاری برای موفق شدن است. تست های استعدادیابی مثل تست گاردنر، اوکانر، کلیفتون و غیره به انتخاب مسیر زندگی افراد کمک می کنند. ما برای پاسخگویی به پرسش تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ به بررسی مفهوم موفقیت نیاز داریم. موفقیت یک مفهوم کاملا وسیع است که ابعاد زیادی از زندگی انسان ها را پوشش می دهد.

با این حال شغل و استعدادهای شغلی بخش بزرگی از احساس موفقیت را پدید می آورند. کشف استعدادها نیز به یک دوره خاصی از زندگی محدود نیست. همه انسانها در هر دوره ای می توانند با کشف استعدادهای خود از ناخرسندی شان بکاهند. با این کار انسان به سازکاری کاملی با خویشتن می رسد. ممکن است یک شخص چندین سال در یک شغل نامناسب کار کند و احساس رضایت نداشته باشد؛ اما در نهایت با کشف استعدادهای حقیقی خود، آن را رها کرده و به شغلی همخوان یا مناسب روی آورد.

استعداد شغلی و تست استعداد یابی اوکانر

در اینجا کم کم به پاسخ تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ می رسیم. اما نخست به تعریف استعداد شغلی نیاز داریم. استعداد شغلی را می توان با همخوانی علایق با استعدادها و ویژگی های روانی یک شخص تعریف نمود. استعدادیابی به شخص کمک می کند که خود را شناخته و شغلی برگزیند که در عین درآمد زایی با ویژگی های روانی وی نیز همسو باشد.

اما چه چیزهایی کلیت استعداد شغلی تشکیل می دهند؟ مهارت استفاده درست از انگشتان، ایده پردازی، استدلال و تحلیل، حافظه طراحی یا مطالعه دقیق و غیره در مجموع می توانند با توجه به شغل افراد، استعداد شغلی شمرده شوند. از آنجایی که تست استعدادیابی اوکانر تک به تک این موارد را مورد بررسی قرار می دهد؛ به عنوان تست استعدادیابی شغلی شناخته شده است.

استعداد شغلی
به نظر شما، چه قابلیت های در فرد می تواند استعدادهای شغلی او را تعریف کند؟

تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ یک داستان جذاب!

تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ پاسخ کوتاهی ندارد. برای پاسخ به آن نخست سری به زندگی خود اوکانر جانسون می زنیم. تست استعدادیابی اوکانر یکی از دقیق ترین و قدیمی ترین تست های استعداد یابی است. به احتمال زیاد،  جانسون اوکانر در تدوین تست مذکور، از زندگی خود الهام گرفته است که نتیجه آن بسیار دقیق و ارزشمند شده است.

خود وی نخست در دانشگاه معتبر و مشهور هاروارد فلسفه خواند ولی در نهایت سر از شرکت بزرگ جنرال الکتریک درآورد و در آنجا مسئول بخش نوبنیاد استعداد یابی شرکت شد. سرچشمه تست استعدادیابی اوکانر به نارضایتی رئیس شرکت از بازده کاری بر می گشت. رئیس شرکت به درستی عقیده داشت که ناخرسندی شغلی بازده کاری کارکنان و به شکلی وسیع تر بازده خود شرکت را پایین خواهد آورد.

وی این ناخرسندی را به ناهماهنگی استعدادهای شخص و شغل وی اسناد می داد. حالا اینکه این اندیشه روانشناختی درخشان واقعا در ذهن رئیس شرکت درخشیده بود یا اینکه جانسون اوکانر آن را به وی تلقین کرده بود، تاریخ چیزی به ما نمی گوید.

واقعیت هر چه باشد، در نهایت این اوکانر بود که تست های استعداد یابی مشهورش یعنی تست استعداد یابی اوکانر را در شرکت و نخست برای سنجش استعدادهای کارکنان آن ابداع کرد. پس از آن و با نام آور شدن تست ها بخش استعداد یابی خود به یک موسسه مستقل تبدیل شد.

اوکانر در ابتدا، آزمون استعداد یابی خود را مهندسی انسانی نامیده بود. طرح وی بر اساس این بینش استوار شده بود که هر کس باید شغلی همسو با توانمندی های خویش داشته باشد. این اصل بخشی از پاسخ ما به پرسش تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ است.


با ژنتیک هوشت رو بسنج!
این دفعه به جای تست های استعدادیابی، با آزمایش استعدادیابی ژنتیکی، ویژگی های ذاتیت رو بشناس و برای تقویت نقاط قوت و ضعفت راهکار دریافت کن! اینطوری از خیلی ها جلوتری!

 مراحل دوازده گانه تست استعداد یابی اوکانر

12مرحله تست اوکانر
مراحل 12 گانه تست اوکانر

در اینجا و در پاسخ به پرسش تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ باید بگوییم که اوکانر تست خود را در 12 بخش تنظیم کرده است. هر کدام از این 12 قسمت به یک استعداد ویژه در انسان می پردازد. البته منظور از این استعدادهای 12 گانه این نیست که همه آنها در یک شخص پیدا می شوند.

هر انسانی با توجه به استعدادهای خفته خود در یکی از این بخش ها توانمندی بیشتری دارد. این آیتم های دوازده گانه پاسخ ما به پرسش تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ هستند. با هم این استعدادها یا توانمندی های دوازده گانه را در تست استعداد یابی اوکانر مرور می کنیم :

دوازده استعداد اوکانر

 1.  کار با انگشتان یا به طور کلی دست.
 2.   درک ساختارها و تجسم فضایی
 3.  توانمندی موسیقایی و قدرت تشخیص و تفکیک صداها
 4.  استعداد ایده پردازی
 5.  توانمندی شناسایی و تفکیک رنگ ها
 6.  توانمندی در تحلیل و استدلال
 7.  استعداد کار با اعداد
 8.  استعداد سیلوگرام
 9.  طراحی و حافظه دیداری
 10.   استقراء یا استدلال استقرائی
 11.   آینده نگری
 12.   تندخوانی

تست استعداد یابی اوکانر : یک پیش درآمد

در این بخش از پاسخ مان به تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ به یک پیش درآمد کوچک نیاز داریم. تصور عمومی بر این است که تست های استعداد یابی همه یک روال معین دارند. یعنی می توان در یک نشست به همه پرسش ها پاسخ داد و به جواب رسید. شاید درباره بقیه تست ها بشود چنین سرعتی را تجربه نمود اما تست استعداد یابی اوکانر با بقیه یک تفاوت اصولی دارد.

هر کدام از تست های دوازده گانه آن در واقع یک تست جداگانه و مستقل است. برخلاف تست های دیگر که همه نوشتاری یا چند گزینه ای هستند، تست استعدادیابی اوکانر به شکلی حضوری و عملی برگزار می شود. به عنوان مثال در بخش هایی از تست به شما تصاویری نشان می دهند و خوشه تداعی های شما را بررسی می کنند.

گروه کارشناسان پس از بررسی تک تک پاسخ های شما به تست استعدادیابی اوکانر استعداد شما را مشخص می کنند. می توان به جرات گفت که این تست از دقیق ترین بررسی های روانشناختی است و خودآگاهی شما را به استعدادها و توانمندی های تان چه در زمینه شغلی و چه در زمینه های دیگر زندگی عمیق تر می سازد. در واقع پاسخ به پرسش تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ به نوعی پاسخ به این توانمندی ها هم هست.

 تفسیر مراحل دوازده گانه تست اوکانر

اسعداد کار با انگشتان
مهارت کار با انگشتان دست

1. توانمندی یا استعداد کار با انگشتان یا به طور کلی دست

اولین آزمون استعدادیابی اوکانر، استعداد کار با انگشتان است. برای پی بردن به اهمیت این آزمون در تست استعدادیابی اوکانر باید به محیط مان توجه کنیم. اگر به پیرامون خود نگاه کنیم آدم های زیادی را می بینیم که در کار با انگشتان خود مهارت دارند. مثلا فردی ساعت ها از وقتش را صرف ساختن یک اثر مینیاتوری و زیبا می کند.

یا شخصی دیگر اوریگامی های زیادی را با پشتکار و مهارت با انگشتان کارآزموده اش شکل می دهد. این اشخاص در کار با انگشتان شان استعداد دارند. مثل هر استعداد دیگری توانمندی و استعداد کار با انگشتان در همه انسان ها به یکنواخت توزیع نشده است. تنها بخشی از انسان ها در این استعداد توانمندند.

 2. توانمندی یا استعداد درک ساختارها و تجسم فضایی

ارزیابی استعداد تجسم فضایی است. در این آزمون توانایی شما در تفکر سه بعدی سنجیده می شود. در این توانمندی با بلوک های به هم ریخته و تا زدن کاغذ سر و کار داریم. کسانی که در این توانمندی از بقیه با استعداد ترند ساعت ها از وقت خود را به باز کردن و بستن قطعات و دستگاه ها اختصاص می دهند.

استعداد آنها خود را در درک ساختارها و تجسم فضاها آشکار می کند. شغل ها و فعالیت هایی مانند خلبانی، ماکت سازی، بستن پیچ و مهره و مهندسی سازه به درک ساختارها و توانمندی تجسم فضایی نیازمندند. اوکانر برای استعداد سنجی کارکنان شرکت جنرال الکتریک از یک پازل چوبی بهره برد.

3. استعداد تشخیص صدا در تست استعداد یابی اوکانر

در این آزمون از مجموعه آزمون های استعداد سنجی قابلیت های موسیقایی و توانمندی های صدا سنجی و تشخیص صداهای مغز شما سنجیده خواهد شد. در پاسخ به پرسش تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ این آزمون یک آزمون اساسی است. آیا می توانید صداها را تشخیص دهید؟

تشخیص صدا در تست استعداد یابی اوکانر
هوش موسیقی و استعداد تشخیص صدا در برخی افراد، باعث درک بهتر آن ها از محیط اطراف می شود.

در تشخیص ضرب آهنگ و ریتم چگونه اید؟ ظاهرا اوکانر عقیده داشت که کسانی که تن صدای بالاتری دارند از قابلیت زبان آموزی بهتری نسبت به کسانی که تن صدای پایین تری دارند برخوردارند. البته منظور از قابلیت بیشتر در این گونه آزمایش ها احتمال موفقیت بیشتر است.

کسانی در این آزمون از مجموعه تست اوکانر بیشترین امتیاز را خواهند داشت که پیام دیگران را به سرعت دریافت و تحلیل کنند. البته در کنار این توانمندی باید یک قابلیت دیگر را نیز داشته باشند و آن توانایی ارسال پیام های سنجیده و اثر بخش به دیگران است. این اشخاص از روی تن صدای دیگران می توانند پیام عاطفی پنهان در آن را نیز تفسیر کنند.

4. توانمندی یا استعداد ایده پردازی در تست اوکانر

خود اوکانر برای توصیف این استعداد از واژه آیدیا فوریا یا Ideaphoria استفاده می کرد. اوکانر این واژه را ساخته است و معنای آن “سرشار از ایده” است. کسانی که در این سنجش از بقیه با استعداد ترند در هر زمانی و برای هر موقعیتی یک ایده درخشان دارند. این آزمون به ساده ترین شکل ممکن انجام می پذیرد ولی نتایج آن به شکل دقیقی قابل اعتمادند.

در اجرای آزمون آیدیا فوریا یک تصویر در مقابل آزمون شونده قرار می دهند. این تصویر می تواند هر محتوایی داشته باشد. از آزمون شونده می خواهند که همه تداعی های ذهنی خود را یادداشت کند. شرط این آزمون آن است که محتوای نوشته با محتوای تصویر مرتبط باشد. حتی حجم نوشته نیز در ارزیابی آن در تست استعدادیابی اوکانر نقش مهمی دارد.

خلاقیت در تست استعدادیابی اوکانر

با این حال در تست اوکانر میان خلاقیت و این استعداد یعنی سرشار از ایده بودن تفاوت گذاشته می شود. خلاقیت در تعریف موسسه اوکانر ویژگی هایی مانند تنوع، کاربرد و اصالت دارد. یک ایده ضرورتی ندارد که به همه این ویژگی ها آراسته باشد. در تحلیل اوکانر، آدم هایی که در این توانمندی از بقیه مردم استعداد بیشتری نشان می دهند ویژگی های روانشناختی معینی دارند.

همه آنان شکننده اند و تابعی از وضعیت عاطفی محیط خود هستند. اگر در فضایی شاد قرار بگیرند وضعیت روانی و عاطفی شان نیز به سمت شاد بودن میل می کند. در وضعیت های غمگین کننده نیز روحیه آنها غمگین می شود. در تحلیل های موسسه اوکانر چنین افرادی در وکالت، نویسندگی، خبرنگاری، آموزش و هنر تبلیغات از بقیه پیشتاز ترند.

5. توانمندی یا استعداد شناسایی و تفکیک رنگ ها

در این بخش از تست استعداد یابی اوکانر توانمندی های هنری افراد سنجیده می شود. از این آزمون برای سنجش میزان کوررنگی افراد نیز بهره برده می شود. در این آزمون گلوله هایی رنگی در مقابل شخص چیده می شوند. همه این گلوله ها از یک رنگ انتخاب می شوند.

تفکیک رنگ ها در تست اوکانر
شما طیف رنگ ها را به چه صورت می بینید؟

تفاوت آنها در این است که طیف های گوناگون آن رنگ را به شکلی پلکانی نشان می دهند. شخص آزمون شده باید گلوله های داده شده را بر پایه تیرگی و روشنایی آن رنگ بچیند. البته در این آزمون به یک رنگ اکتفا نمی شود و رنگ های گوناگونی به شخص داده می شود تا با چیدمان آنها، توانمندی وی سنجیده شود.

6. توانمندی تحلیل و استدلال در تست استعداد یابی اوکانر

در این بخش از تست استعداد یابی اوکانر توانمندی اشخاص در سازماندهی و طبقه بندی مفاهیم و سازه بندی ایده ها سنجیده می شود. در این بخش مهندسان آی تی استعداد بیشتری از خود نشان می دهند. کسانی که از این آزمون امتیازات بالایی به دست آورند؛ برای شغل هایی مانند پزشکی، تدریس، حسابداری، تکنسین برق و الکترونیک، برنامه نویسی و کارهای شبیه به آنها توانمندی بالایی دارند. کسانی که در این تست استعداد زیادی از خود نشان می دهند دارای ذهنی استدلالی هستند. یعنی توانایی کشف مفاهیم مشابه و طبقه بندی آنها را دارند.

7. استعداد کار با اعداد

در این مرحله از پاسخ مان به پرسش تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ به تست کار با اعداد می پردازیم. این مرحله از تست استعدادیابی اوکانر توانمندی یا استعداد فرد در زمینه کار با اعداد را می سنجد. جانسون اوکانر استعداد کار با عدد یا اعداد را به سه شاخه بخش بندی می کند :

 1.  بازی با اعداد
 2. به حافظه سپاری اعداد
 3.  تجزیه و تحلیل دنباله های عددی

در شیوه های تحلیلی موسسه جانسون اوکانر این سه بخش یا شاخه از هم جدا و مستقل هستند. هر کسی می تواند در یکی از این سه شاخه توانمند بوده و در دو تای دیگر ناتوان باشد. لزومی ندارد که توانمندی در این استعداد را مشروط به توانمندی در هر سه شاخه بنماییم. این کار دقت سنجش گرانه تست استعدادیابی اوکانر را پایین می آورد.

7. توانمندی یا استعداد سیلوگرام

در آزمون هشتم از تست اوکانر، توانمندی افراد در یادگیری واژگان و زبان ها سنجیده می شود. یادگیری زبان های گوناگون خیلی از انسان ها را مجذوب خود کرده است. ما در زندگی خود قطعا با اشخاصی برخورد کرده ایم که با شور و لذت به یادگیری زبان های متعدد مشغولند. آنها شور یادگیری را با توانایی آموختن در هم می آمیزند.

در تاریخ موسسه جانسون اوکانر آمده است که این توانمندی یعنی استعداد سیلوگرام نخست در فهرست استعدادهای چندگانه اوکانر جایی نداشت. اوکانر در اینکه توانمندی سیلوگرام را یک استعداد جداگانه و مستقل تعریف کند تردید داشت.

معنای استعداد در تست استعدادیابی اوکانر

در تست استعدادیابی اوکانر استعداد یا توانمندی مستقل به استعدادی گفته می شود که حوزه معینی برای خود فراهم می کند و با حوزه های دیگر همپوشانی و تداخل ندارد. در واقع معنای استقلال استعداد این است که بر استعدادهای دیگر اثری روشن و واضح نداشته باشد و از استعدادهای دیگر نیز اثری روشن و واضح نپذیرد.

برای روشن شدن این تعریف مثالی می زنیم. یکی از استعدادهایی که بررسی کردیم استعداد تجسم فضایی بود. اگر شما در این استعداد توانا باشید نمی توانید به این خاطر که در این استعداد توانا هستید، در استعداد تشخیص صدا نیز توانمند باشید. این دو توانمندی کاملا از هم جدا و مستقل هستند.

سنجش توانمندی فرد در این استعداد به خودی خود جالب است و به نوعی با توانایی زبان آفرینی در ارتباط است. در سنجش سیلوگرام به شما گروهی از واژگان بی معنی از یک زبان فرضی و ساختگی داده می شود. سپس هر کدام از این واژگان باید با مجموعه ای از واژگان زبان مادری فرد متناظر شوند.

سیلوگرام - تست استعدادیابی اوکانر
در اطراف خود فردی را می شناسید که نام و نام خانوادگی خود را وارونه نوشته باشد؟؟

8. سیلوگرام : یک داستان وارونه

در این بخش از پاسخ مان به تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ به یک داستان جالب می رسیم. داستان از این قرار است که خود کلمه سیلوگرام نیز محصول یک بازی واژگانی است. این واژه برخلاف ظاهر موجه اش هیچ معنای مشخصی در زبان انگلیسی ندارد.

فردی که در موسسه جانسون اوکانر بر آزمون های این بخش از مجموعه آزمون های دوازده گانه نظارت می کرد Kim Margolis نام داشت. وی مانند هر شخص دیگری دوست داشت که نامی از خود به جا بگذارد. از آنجا که پذیرش این توانمندی به عنوان یک استعداد مستقل مرهون زحمات وی بود تصمیم گرفت که نام خود را بر این استعداد بگذارد.

اما وی آدم مبتکری بود و دوست نداشت که به پژوهش هایش فقط بگویند استعداد Margolis! وی نام خانوادگیش را به شکل وارونه نوشت و چون شکل وارونه نام خانوادگیش شبیه یک اصطلاح علمی شد، آن را بر این استعداد نهاد. از آن روز نام گذاری تا به امروز به این آزمون می گویند آزمون سیلوگرام!

9. توانمندی طراحی و حافظه دیداری – طراحی

در این بخش پاسخ گویی مان به سوال تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ به آزمون نهم می رسیم. در این آزمون شکلی را به شخص نشان می دهند. پس از مدت زمان معینی این شکل نمایش داده شده را از مقابل چشمان وی محو می کنند. وی باید شکل را در حافظه داشته باشد. سپس ورقی نقطه دار به وی می دهند و از وی می خواهند که با پیوند دادن نقطه ها آن طرح نخستین را بر روی ورقه نقطه دار ترسیم نماید.

حافظه طراحی و هوش گاردنر

این استعداد یا حافظه طراحی در تست استعدادیابی اوکانر با هوش تصویری فضایی گاردنر تفاوت دارد. هوش تصویری فضایی گاردنر بر قدرت پردازش شما تکیه می کند. حافظه طراحی نوعی حافظه بصری – ترکیبی است و هدف از آن بازسازی فضاهای تجربه شده با بالاترین دقت است.

10. توانمندی یا استعداد استقراء

استعداد استقراء اوکانر
شباهت های عناصر متفاوت را پیدا کنید!

توقف بعدی ما در روند پاسخ دهی به تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ آزمون استعداد استقرائی است. در این توانمندی شما باید خصوصیات مشترک ایده ها، موضوعات یا تصاویر ناهمگون را بیرون بکشید. در واقع در این بخش بر استعداد کشف و یافتن همگونی ناهمگون ها تاکید می کنند. معمولا انتظار می رود که پزشکان این استعداد را داشته باشند تا بتوانند نشانه های بیماری ها را به درستی شناسایی کنند.

استعداد استقرایی در تست استعدادیابی اوکانر به دنبال آشکار کردن شباهت های عناصر متفاوت است. این استعداد با قیاس تفاوت دارد و بر اساس داده های موجود می کوشد که آینده یک روند را پیش بینی کند. در موسسه اوکانر برای سنجش این استعداد از مجموعه استعدادهای تست استعداد یابی اوکانر فقط از تصاویر استفاده می شود و هیچ متنی برای استعداد سنجی به فرد آزمون شونده ارائه نمی شود.

11. استعداد آینده نگری

در این بخش از تست استعداد یابی اوکانر قابلیت تمرکز شما بر زمان حال، به خاطر هدفی در آینده سنجیده می شود. به این وضعیت در فرهنگ واژگان اوکانر آینده نگری گفته می شود. شما به خاطر اینکه برنامه ریزی های زمان حال تان به خاطر هدفی در آینده با شکست مواجه نشود باید بتوانید احتمالات را پیش بینی کنید. Foresight یا نگاه رو به جلو قدرتی است که به انسان این توانایی را می دهد که هدف آینده اش را به روشنی و در دسترس ببیند.

آینده نگری اوکانر
شما روی زمان حال تمرکز می کنید، تا به هدفی که برای آینده تعیین کردید، برسید!

وی برای رسیدن به هدف با قدرت شفاف تجسم به خود انگیزه می دهد و سال ها زحمت می کشد. در واقع ممکن است که سال ها رنج بکشد و دستاورد ملموسی نداشته باشد. با این حال قبول می کند که ارزش هدف دوردست چنان بالاست که همه رنج های چندین ساله اش با آن معنا پیدا می کنند. وی سال های رنج را یک زمینه سازی درازمدت برای رسیدن به هدف می داند.

داستان یک آینده نگری زرین

خود اوکانر برای توصیف این استعداد و تفهیم این آزمون در مجموعه تست استعدادیابی اوکانر از یک داستانک بهره می برد. اوکانر تعریف می کند که :

زنی به مغازه طلافروشی می رود و بهای یک قطعه طلا را می پرسد. فروشنده قیمت را می گوید. زن می گوید که این قطعه طلا بسیار گران است. اکنون نمی توانم بخرم. با این حال می روم و بعدها که توانایی خریدنش را یافتم دوباره بر خواهم گشت. برای فروشنده همه ماجرا در همان لحظه به پایان رسید. او افراد و مراجعان زیادی را دیده بود که قیمت قطعه طلایی را پرسیده و همان حرف را زده بودند.

به همین دلیل کارهای روزمره خود را پی می گیرد و دیگر به آن زن نمی اندیشد. اما در پایان همان سال آن زن بر می گردد و با اعتماد به نفس می پرسد : هنوز آن قطعه را دارید؟ آن زن هدفی را در دوردست برای خود تعریف کرده و با پشتکار برای رسیدن به آن رنج کشیده بود. او برخلاف فروشنده موضوع را فراموش نکرده بود.

شاید بگویید که نکته این داستانک پشتکار زن است. اما اوکانر نظر دیگری دارد. از دید وی این داستان ساده ای درباره پشتکار نیست. نکته داستان در این است که زن لذت های کوتاه مدت اش را برای رسیدن به لذتی بزرگ تر و دوردست تر به حال تعلیق درآورد. وی با تصویر سازی ذهنی پشتکار خود را چند برابر کرد و در عین حال با الهام از آن تصویر ذهنی، اراده خود را برای مقاومت در برابر لذت های کوتاه مدت قوی تر ساخت. این استعداد حاوی همه این معانی است. 

12. توانمندی یا استعداد خوانش پر شتاب یا سریع (تندخوانی)

در تست استعدادیابی اوکانر این توانمندی با تند خوانی فرق دارد. استعداد سریع خوانی با تند خوانی تفاوت های اساسی دارد. بنیادی ترین تفاوت آنها در این است که شما می توانید با تمرین و یادگیری روش های تند خوانی در تند خوانی به مهارت هایی رشک برانگیز برسید. اما سریع خوانی یک توانمندی ذاتی است. آن را نمی توان از راه یادگیری در فرد پدید آورد.

تندخوانی در تست اوکانر
انسان های گرافوریک چه کسانی هستند؟

اوکانر به کسانی که دارای این استعدادند انسان های گرافوریک می گوید. اوکانر می گوید که انسان های گرافوریک سرعت تحلیل و پردازش تصویری خیلی بالایی دارند. آنها می توانند نوشته ها، متن ها و اعداد را بسیار سریع تر از هر فرد دیگری بخوانند. با این حال، آنچه در سنجش استعداد گرافوریا اهمیت دارد؛ تندخوانی و قدرت پردازش و تحلیل اعداد است نه متن ها.

در واقع سنجش های موسسه جانسون اوکانر برای کشف استعداد فرد در خوانش سریع عددهاست. آنها برای این کار مجموعه ای از اعداد را که در دو لیست توزیع شده اند مقابل تان می گذارند و از شما می خواهند که دو کار را به سرعت انجام دهید. نخست اینکه اعداد را در یک لیست خوانده و آن را به سرعت در لیست دیگر شناسایی کنید.

اینها دوازده تست استعدادیابی اوکانر بودند که آنها را تک تک برای شما تشریح نمودیم. این تست ها آنلاین نیستند. شما برای انجام این آزمون ها باید شخصا در محل آزمون حاضر شوید. پس از اتمام آزمون عملی تک تک پاسخ های شما توسط تیمی از کارشناسان کارآزموده تحلیل می شود. پس از این کار است که امتیازها و استعداد های شما تک تک مشخص می شوند.

خودشناسی در تست استعدادیابی اوکانر

واقعیت این است که پاسخ حقیقی تست استعدادیابی اوکانر جانسون چیست؟ یک کلمه است : خودشناسی! شما برای اینکه به شناخت درست و عمیقی از خود برسید به این آزمون ها نیاز دارید. استعدادها به سادگی و به شکلی خودکار خود را نشان نمی دهند. شما نیاز دارید که آنها را از تاریکی درون به روشنی خودآگاه خود بیاورید.

استعداد در واقع همان توانایی های پنهان، در اعماق وجود انسان است. استعدادهای نهفته هر انسان را باید با روش های علمی معتبر، کشف کرد. برای اینکه شغل شما با توانمندی های تان همسو باشد؛ باید معتبرترین آزمون های استعداد سنجی را انجام دهید.

مشاوره ژنتیک رایگان


شما پر از پتانسیل ها و توانایی‌های کشف
نشده هستید!

تست استعدادیابی (TalentX) را انجام دهید تا گزارش جامعی از ویژگی‌های ژنتیکی خود دریافت کنید. تیم روانشناس ما شما را از طریق تحلیل و بررسی نتایج ژنتیک تان راهنمایی می‌کند و به شما کمک می‌کند تا برای زندگی بهتر برنامه‌ریزی و یک برنامه شخصی برای رشد و موفقیت خود تهیه کنید.

خدمات ارزیابی ژنتیکی شامل چند نوع آزمایش ژنتیک است که با تجزیه و تحلیل DNA افراد، اطلاعات و سرنخ‌هایی کارآمد برای پیشگیری از بیماری‌ها، کشف توانمندی و پتانسیل افراد، اصلاح سبک زندگی و تغذیه و همچنین شناخت اصل و نسب و اجداد را ممکن می‌سازد. این آزمایش‌ها از طریق بررسی نمونه بزاق و با فناوری توالی‌یابی DNA انجام می‌شوند.

 

برای دریافت مشاوره رایگان فرم زیر را پر کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید...

ارسال دیدگاه برای این مطلب

دیدگاهتان را بنویسید